Svaz českých a moravských bytových družstev

Aktuality

Pozvánka na shromáždění delegátů dne 16. 6. 2022

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

se uskuteční dne 16. června 2022 od 18:00 hodin
v hotelu Sport, Kralupy nad Vltavou.

Pozvánka je uložena v sekci Dokumenty.
Členové družstva se s materiály mohou seznámit v kanceláři družstva po předchozí domluvě.

Cena vodného a stočného a tepla od 1.5.2022

Vodárny Kladno-Mělník stanovily pro rok 2022 cenu vodného a stočného ve výši Kč 115,39/m3 vč.10 % DPH (cena v r. 2021 byla Kč 107,90)

Předběžná cena tepla od firmy TAMERO Invest (sídliště Hůrka, Zátiší, Lobeč) činí od 1.5.2022 Kč 655,60/GJ vč. 10 % DPH (cena tepla od 1.1.2022 byla 553,30 Kč/GJ)

Předběžná cena tepla od Městského bytového podniku (sídl. Cukrovar a Lobeček) činí od 1.5.2022 Kč 732,13/GJ vč.10 % DPH (cena tepla od 1.1.2022 byla Kč 620,45/GJ)

Ceny vodného a stočného a tepla v roce 2022

Vodárny Kladno-Mělník stanovily pro rok 2022 cenu vodného a stočného ve výši Kč 115,39/m3 vč.10 % DPH (cena v r. 2021 byla Kč 107,90)

Předběžná cena tepla od firmy TAMERO Invest (sídliště Hůrka, Zátiší, Lobeč) činí Kč 553,30/GJ včetně 10 % DPH (cena tepla od 1.7.2021 byla Kč 418,-/GJ)

Předběžná cena tepla od Městského bytového podniku (sídl. Cukrovar a Lobeček) činí Kč 620,45/GJ vč.10 % DPH (cena tepla od 1.7.2021 byla Kč 490,36/GJ)

Úřední hodiny v prosinci 2021

22. 12. 2021
budou úřední hodiny z technických důvodů do 12 hodin

27. 12. 2021  a  29. 12. 2021
budou úřední hodiny zrušeny z důvodu
čerpání dovolených

Usnesení shromáždění delegátů ze dne 4. 11. 2021

USNESENÍ 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva 
Kralupy nad Vltavou

 ze dne 4. listopadu 2021 

naleznete v sekci Základní dokumenty SBD.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

se uskuteční dne 4. listopadu 2021 od 18:00 hodin
v hotelu Sport, Kralupy nad Vltavou.

Pozvánka je uložena v sekci Dokumenty.
Členové družstva se s materiály mohou seznámit v kanceláři družstva po předchozí domluvě.

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou
ruší v pondělí 27.9.2021

úřední hodiny.

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů - 6/2021 (per rollam)

Vážení členové Stavebního bytového družstva
Kralupy nad Vltavou,

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů (per rollam) naleznete v sekci Dokumenty.

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

Vzhledem k platnosti Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR
jsou omezeny možnosti konat shromáždění delegátů
.
Ustanovení §19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s §652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a za podmínek schválených představenstvem družstva dne 5.5.2021 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Výzvu k rozhodnutí delegátů, která byla zaslána všem zvoleným delegátům dne 2. 6. a 3. 6. 2021, naleznete v sekci Dokumenty.

ÚŘEDNÍ HODINY SBD Kralupy nad Vltavou

V návaznosti na mimořádná opatření vyhlášená
Ministerstvem zdravotnictví ČR,
v zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců
je budova SBD Kralupy nad Vltavou
přístupna pouze předem objednaným klientům.

I nadále preferujeme vyřizování záležitostí telefonicky na čísle 315 726 827 nebo mailem – viz kontakty na zaměstnance družstva.

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů

 

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou
ze dne 8. 12. 2020

naleznete k sekci Dokumenty.

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

Vzhledem k současné situaci – nouzovému stavu vyhlášenému usnesením vlády ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními 
není možné konat shromáždění delegátů
.
Ustanovení §19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s §652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a za podmínek schválených představenstvem družstva dne 20.10.2020 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Výzvu k rozhodnutí delegátů, která byla zaslána všem zvoleným delegátům dne 12. a 13. 11. 2020, naleznete v sekci Dokumenty.

 

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

V návaznosti na vyhlášený nouzový stav a v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR,
v zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců

je budova SBD Kralupy nad Vltavou
do odvolání uzavřena.

Neodkladné záležitosti je možné domluvit telefonicky na čísle 315 726 827 nebo mailem.

Plánovaná odstávka vody

DNE 14. 10. 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin

budou Středočeské vodárny provádět plánovanou odstávku vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Rozpis dotčených ulic je uveden na:  https://www.svas.cz/aktuality/planovane-vyluky/#

ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZONY 2020 - 2021

Firma TAMERO INVEST s.r.o. oznámila zahájení
topné sezóny 2020 – 2021

od 26. září 2020.

Žádáme všechny uživatele bytů, aby otevřeli termoregulační ventily naplno.
V bytech v posledních podlažích proveďte odvzdušnění topného systému. Děkujeme.

 

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2019 

budou zasílány na bankovní účty uživatelů bytů,

kteří udělili písemně souhlas k zaslání přeplatku na bankovní účet,  

 od 26. června 2020

OBNOVUJEME ÚŘEDNÍ HODINY od 25. 5. 2020

ZVAŽTE, PROSÍM, ZDA JE VAŠE NÁVSTĚVA NUTNÁ

I nadále upřednostňujeme telefonní, mailovou a písemnou komunikaci.

V budově družstva je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek).

 

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

je zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl DrXCVIII, vložka 64
IČ 000 36 013, DIČ CZ00036013

ID datové schránky: 6qj4ci2

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. účtu 1196762/0300

 

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou vzniklo v roce 1959 a k 1. 1. 2022 spravuje:
– 458 družstevních bytových jednotek,
– 1095 bytových jednotek v osobním vlastnictví,
– 603 družstevních garáží
rozdělených do
54 společenství vlastníků bytových jednotek,
10 samospráv bytových domů,
7 areálů garáží.
Počet členů bytového družstva je 1028.

SBD Kralupy nad Vltavou přijímá do správy společenství vlastníků z Kralup a okolí.
V případě zájmu zavolejte na 315 726 827 nebo napište na mail predseda@sbdkralupy.cz.

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou zvolilo dne 4. listopadu 2021
členy představenstva a kontrolní komise na funkční období 2021 – 2026:

PŘEDSTAVENSTVO:
Ing. Marie Hančarová, předsedkyně představenstva
Zdeněk Herber, místopředseda představenstva
Ing. Jan Hádek, CSc., člen
Stanislav Hejduk, člen
Ing. Markéta Majtenyi, členka

KONTROLNÍ KOMISE:
Ing. Lubor Žežula, předseda kontrolní komise
Pavel Petříček, člen
Hana Sirotková, členka

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

TÍSŇOVÁ LINKA 112,   HASIČI: 150,   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155,   Policie ČR: 158

Opravy a údržbu na společném zařízení pro SBD Kralupy nad Vltavou a společenství vlastníků ve správě SBD Kralupy nad Vltavou zajišťují:
1) vodo instalatérské a topenářské práce – firma H-servis
    Radek Studnička, Boháč Martin, mobil: 607 125 675, 608 424 198, 721 624 419
2) poruchy a havárie na elektrozařízení zajišťuje firma
     Radek Černý, mobil 602 471 730
3) ČEZ 800 156 134
4) poruchy výtahů: pan Mařík, mobil: 603 832 553,
     servis výtahů viz označení každého výtahu dle dodavatele individuálně
5) v případě uvíznutí ve výtahu volejte:
     pan Mikeš, mobil: 606 310 791, pan Berka, mobil: 737 910 605
6) výpadky tepla a teplé vody:
     TAMERO INVEST s.r.o.:
     pracovní dny 6 – 18 hodin tel.: 315 712 778, mobil: 736 506 770,
     nepřetržitě tel. 315 713 633
7) poruchy plynu v bytě: firma DUŠEK, mobil: 602 166 607
8) porucha přípojky, únik plynu, mobil: 737 200 855, pohotovost 1239,
9) porucha vody, tel. 840 121 121, tel. 312 812 111
10) v případě větší havárie nebo nedostupnosti firem volejte techničky SBD Kralupy nad Vltavou, paní Janu Volfovou, mobil: 732 921 111 nebo paní Evu Tůmovou, mobil: 604 117 757

Nabídka

EKONOMICKÁ OBLAST
– kompletní vedení účetnictví včetně roční závěrky
– vypracování podkladů pro daňové přiznání, tj. kontrola účetních položek, účetní uzavření roku, příloha k účetní závěrce, rozvaha, výsledovka
– zúčtování bankovních dokladů do účetnictví
– vedení evidence měsíčních úhrad spojených s užíváním bytů dle předpisu včetně vypracování přehledu dlužníků podle požadavků zákazníka
– provádění vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů a společných částí domu za celý dům a podle jednotlivých nájemců a vlastníků po skončení zúčtovacího období
– upomínky zálohových úhrad
– vedení mzdové agendy
– zajištění pojištění společných částí domu, včetně likvidace případných pojistných událostí (pojištění u pojišťovny Kooperativa)
– vedení ekonomické agendy nebytových jednotek, včetně rozpočítání výnosů pro jednotlivé vlastníky
– uzavírání dohod o splátkách

TECHNICKO PROVOZNÍ OBLAST
– vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domům a bytům
– organizační zabezpečení údržby a provozu domů s využíváním vybraných a prakticky ověřených dodavatelů
– navrhování údržby a oprav
– práce spojené s jednáním a uzavřením smlouvy o dílo
– zajištění a provedení výběrového řízení na zhotovitele díla
– zajišťování a kontrola projektové dokumentace a potřebných dokladů ke stavebním řízením
– podání ve věcech stavebního zákona
– styk s dodavateli stavebních a projektových prací
– přejímka provedených prací od dodavatelů
– vyřizování případných reklamací
– organizační zajištění plnění spojených s užíváním bytů, zejména dodávky tepla, TUV, SV, plynu
– zpracovávání podkladů pro konečné vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů
– jednání s uživateli bytů při odstraňování závad v bytech a vyřizování stížností
– zajištění: montáží a metrologických ověření bytových měřidel; provozu kotelen; provozu, údržby a oprav výtahů; protipožárního zabezpečení domu, jeho revizí a oprav; provádění dezinfekce a deratizace společných prostor
– sledování a zajištění pravidelných revizí (elektro, plynu, hromosvodu), zajištění odstranění zjištěných rizik
– zajištění odstranění závad a havárií
– organizační zajištění kontrolních prohlídek a technického dozoru nad rámec základních činností
– archivace dokumentů po dobu správy nemovitosti
– kontrola přijatých faktur za opravy i za dodané služby

ORGANIZAČNÍ OBLAST
– evidence bytů a právního postavení jejich uživatelů
– sepisování nájemních smluv
– vedení pozemkové agendy
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty
– evidence nájmů nebytových prostor
– organizace shromáždění vlastníků
– vedení spisové agendy členů SVJ
– vyřizování administrativy změn nájmů (převody, výměny, dědictví)
– zpracovávání odpovědí soudům, notářům a státním orgánům ve věcech členství v SVJ
– zajištění nabídkového řízení při uvolnění bytu
– zajištění zpracování návrhů změn prohlášení vlastníka
– vedení úplného archívu o podaných a vložených prohlášeních vlastníka, o převodních smlouvách
– zajišťování podkladů pro změny úvěrových smluv a zrušení zástavního práva
– sledování změn spoluvlastnických podílů v domech
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty

NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI
Družstvo je připraveno projednat se zákazníky možnosti poskytování dalších služeb, zejména:
– vypracování návrhů a jednání o uzavření smluv o nájmu částí nebytových a společných prostor objektu
– zprostředkování právních záležitostí
– zajištění kopírovacích prací a laminování
– návrhy domovního řádu a směrnic
– a další činnosti dle dohody

Kontakt

Předsedkyně představenstva:
Ing. Marie Hančarová
telefon: 315 726 827
e-mail: predseda@sbdkralupy.cz

Sekretariát a členské a bytové záležitosti:
Řeháková Blanka, 315 726 827, mobil 603 155 718
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Účetní:
telefon: 315 726 827
e-mail: uctarna@sbdkralupy.cz
Leierová Markéta – hlavní a mzdová účetní, mobil 603 201 971,
e-mail: marketa.leierova@sbdkralupy.cz
Sirotková Hana – účetní SVJ
Licehamrová Eva – účetní SBD

Techničky:
telefon: 315 726 827
e-mail: technik@sbdkralupy.cz
Volfová Jana, mobil 732 921 111
Tůmová (Wachaufová) Eva, mobil 604 117 757

Kontrolní komise SBD Kralupy nad Vltavou
e-mail: kontrolníkomise@sbdkralupy.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Před návštěvou kontaktujte, prosím, pracovníky družstva na telefonním čísle 315 726 827 nebo mailem.
Pro předávání dokumentů, použijte, prosím, dopisní schránku
umístěnou u vchodu do budovy družstva.

___________________________________________________

Pondělí:   7:00 – 11:00     12:00 – 14:00
Středa:     7:00 – 11:00     12:00 – 17:30

V úřední den bude poslední klient přijat k jednání
nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin.

Osobní jednání mimo úřední hodiny je nutné sjednat předem.