Svaz českých a moravských bytových družstev

Aktuality

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2019 

budou zasílány na bankovní účty uživatelů bytů,

kteří udělili písemně souhlas k zaslání přeplatku na bankovní účet,  

 od 26. června 2020

OBNOVUJEME ÚŘEDNÍ HODINY od 25. 5. 2020

ZVAŽTE, PROSÍM, ZDA JE VAŠE NÁVSTĚVA NUTNÁ

I nadále upřednostňujeme telefonní, mailovou a písemnou komunikaci.

V budově družstva je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek).

 

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou

nabízí k pronájmu byt 2+kk, Lobeč 1098, 2. NP.

Nájemné 10.000,- Kč + poplatky za služby cca 3.000,- Kč.
Kauce ve výši 2 měsíčního nájemného.

Prohlídky je možné domluvit na tel. čísle 315 726 827

 

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

se bude konat 28. 11. 2019 od 18:00 hod.

v sídle SBD Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720.

Pozvánku naleznete v sekci Dokumenty.

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2018

budou zasílány na bankovní účty uživatelů bytů,

kteří udělili písemně souhlas k zaslání přeplatku na bankovní účet,  

v týdnu od 24. 6. 2019.

Zrušení služby Sporožiro

Od 1.12.2018 zrušila Česká spořitelna sběrný účet na službu Sporožiro.

Nelze proto inkasovat platby za byt z účtu uživatelů bytů vedeného u České spořitelny.

Podrobnější informace naleznete v dopise uloženém v sekci Dokumenty.

Vyúčtování služeb za období 1.1.2017 - 31.12.2017

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2017 budou zaslány na bankovní účty uživatelů bytů v týdnu od 25. 6. 2018.

Složenky budou Českou poštou rozesílány po 20. 6. 2018.

Informace pro členy (6. 3. 2018)

Častou příčinou plísně v bytech je nedostatečné větrání. Zpravidla se plísně tvoří na místech kondenzace vodních par, které nejčastěji vznikají při vaření a koupání. Jinými zdroji páry jsou rostliny a akvária. Dobře utěsněné byty a uzavírání ventilů topení nejsou vždy nejlepším řešením, pokud není zabezpečeno dostatečné větrání.

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou
je zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl DrXCVIII, vložka 64
IČ 000 36 013, DIČ CZ00036013

ID datové schránky: 6qj4ci2

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. účtu 1196762/0300

 

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou vzniklo v roce 1959 a k 1. 1. 2020 spravuje:
– 589 družstevních bytových jednotek,
– 1088 bytových jednotek v osobním vlastnictví,
– 617 družstevních garáží
rozdělených do
50 společenství vlastníků bytových jednotek,
12 samospráv bytových domů,
7 areálů garáží.

Počet členů bytového družstva je 1210.

O funkčnost se stará představenstvo a kontrolní komise ve složení:
PŘEDSTAVENSTVO:
Ing. Marie Hančarová, předsedkyně představenstva
Ing. Jan Hádek, CSc., místopředseda představenstva
Zdeněk Herber, člen
Jiří Hofman, člen
Ing. Vratislav Ryšavý, člen

KONTROLNÍ KOMISE:
Ing. Jaroslav Jeřábek, předseda
Ing. Lubor Žežula
Tomáš Malý

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

TÍSŇOVÁ LINKA 112,   HASIČI: 150,   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155,   Policie ČR: 158

Opravy a údržbu na společném zařízení pro SBD Kralupy nad Vltavou a  společenství vlastníků ve správě SBD Kralupy nad Vltavou zajišťují:
1) vodoinstalatérské a topenářské práce – firma H-servis
    Jiří Hofman, mobil: 731 480 358,  pan Boháč, mobil: 721 624 419
2) poruchy a havárie na elektrozařízení zajišťuje firma
     Radek Černý, mobil 602 471 730
3) ČEZ 800 156 134
4) poruchy výtahů: pan Mařík, mobil: 603 832 553,
     servis výtahů viz označení každého výtahu dle dodavatele individuálně
5) v případě uvíznutí ve výtahu volejte:
     pan Mikeš, mobil: 606 310 791, pan Berka, mobil: 737 910 605
6) výpadky tepla a teplé vody:
     TAMERO INVEST s.r.o.:
     pracovní dny 6 – 18 hodin tel.: 315 712 778, mobil: 736 506 770,
     nepřetržitě tel. 315 713 633
7) poruchy plynu v bytě: firma DUŠEK, mobil: 602 166 607
8) porucha přípojky, únik plynu, mobil: 737 200 855, pohotovost 1239,
9) porucha vody, tel. 840 121 121, tel. 312 812 111
10) v případě větší havárie nebo nedostupnosti firem volejte techničku SBD Kralupy nad  Vltavou, paní Janu Volfovou, mobil: 732 921 111

Nabídka

EKONOMICKÁ OBLAST
– kompletní vedení účetnictví včetně roční závěrky
– vypracování podkladů pro daňové přiznání, tj. kontrola účetních položek, účetní uzavření roku, příloha k účetní závěrce, rozvaha, výsledovka
– zúčtování bankovních dokladů do účetnictví
– vedení evidence měsíčních úhrad spojených s užíváním bytů dle předpisu včetně vypracování přehledu dlužníků podle požadavků zákazníka
– provádění vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů a společných částí domu za celý dům a podle jednotlivých nájemců a vlastníků po skončení zúčtovacího období
– upomínky zálohových úhrad
– vedení mzdové agendy
– zajištění pojištění společných částí domu, včetně likvidace případných pojistných událostí (pojištění u pojišťovny Kooperativa)
– vedení ekonomické agendy nebytových jednotek, včetně rozpočítání výnosů pro jednotlivé vlastníky
– uzavírání dohod o splátkách

TECHNICKO PROVOZNÍ OBLAST
– vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domům a bytům
– organizační zabezpečení údržby a provozu domů s využíváním vybraných a prakticky ověřených dodavatelů
– navrhování údržby a oprav
– práce spojené s jednáním a uzavřením smlouvy o dílo
– zajištění a provedení výběrového řízení na zhotovitele díla
– zajišťování a kontrola projektové dokumentace a potřebných dokladů ke stavebním řízením
– podání ve věcech stavebního zákona
– styk s dodavateli stavebních a projektových prací
– přejímka provedených prací od dodavatelů
– vyřizování případných reklamací
– organizační zajištění plnění spojených s užíváním bytů, zejména dodávky tepla, TUV, SV, plynu
– zpracovávání podkladů pro konečné vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů
– jednání s uživateli bytů při odstraňování závad v bytech a vyřizování stížností
– zajištění: montáží a metrologických ověření bytových měřidel; provozu kotelen; provozu, údržby a oprav výtahů; protipožárního zabezpečení domu, jeho revizí a oprav; provádění dezinfekce a deratizace společných prostor
– sledování a zajištění pravidelných revizí (elektro, plynu, hromosvodu), zajištění odstranění zjištěných rizik
– zajištění odstranění závad a havárií
– organizační zajištění kontrolních prohlídek a technického dozoru nad rámec základních činností
– archivace dokumentů po dobu správy nemovitosti
– kontrola přijatých faktur za opravy i za dodané služby

ORGANIZAČNÍ OBLAST
– evidence bytů a právního postavení jejich uživatelů
– sepisování nájemních smluv
– vedení pozemkové agendy
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty
– evidence nájmů nebytových prostor
– organizace shromáždění vlastníků (zapůjčení zasedací místnosti cca 50 míst)
– vedení spisové agendy členů SVJ
– vyřizování administrativy změn nájmů (převody, výměny, dědictví)
– zpracovávání odpovědí soudům, notářům a státním orgánům ve věcech členství v SVJ
– zajištění nabídkového řízení při uvolnění bytu
– zajištění zpracování návrhů změn prohlášení vlastníka
– vedení úplného archívu o podaných a vložených prohlášeních vlastníka, o převodních smlouvách
– zajišťování podkladů pro změny úvěrových smluv a zrušení zástavního práva
– sledování změn spoluvlastnických podílů v domech
zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty

NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI
Družstvo je připraveno projednat se zákazníky možnosti poskytování dalších služeb, zejména:
– vypracování návrhů a jednání o uzavření smluv o nájmu částí nebytových a společných prostor objektu
– zprostředkování právních záležitostí
– zajištění kopírovacích prací a laminování
– návrhy domovního řádu a směrnic
– a další činnosti dle dohody

Kontakt

Předsedkyně:
Ing. Marie Hančarová
telefon: 315 726 827
e-mail: predseda@sbdkralupy.cz

Sekretariát:
Řeháková Blanka
telefon: 315 726 827
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Členské a bytové záležitosti:
Řeháková Blanka, mobil 603 155 718
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Účetní:
telefon: 315 726 827
e-mail: uctarna@sbdkralupy.cz
Leierová Markéta – hlavní účetní, mobil 603 201 971
Sirotková Hana – účetní SVJ
Licehamrová Eva – účetní

Techničky:
telefon: 315 726 827
e-mail: technik@sbdkralupy.cz
Volfová Jana, mobil 732 921 111
Wachaufová Eva

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:   7:00 – 11:00     12:00 – 14:00
Středa:     7:00 – 11:00     12:00 – 17:30

V úřední den bude poslední klient přijat k jednání
nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin.

Osobní jednání mimo úřední hodiny je nutné sjednat předem.